Όρια Τοξικότητας Εδάφους
Α. στις Η.Π.Α. (Daniel, 1993)
κατά τη δοκιμή TCLP κατά τη δοκιμή EP
Ουσία Μέγιστη αποδεκτή συγκέντρωση στο εκχύλισμα (mg/l) Ουσία Μέγιστη αποδεκτή συγκέντρωση στο εκχύλισμα (mg/l)
Αρσενικό (As) 5 Αρσενικό (As) 5
Μόλυβδος (Pb) 5 Μόλυβδος (Pb) 5
Κάδμιο (Cd) 1 Κάδμιο (Cd) 1
Υδράργυρος (Hg) 0.2 Υδράργυρος (Hg) 0.2
(1): από το βιβλίο "Hazardous Waste Management", M.LaGrega., P.L.Buckinham, McGraw-Hill, 1994
(2): από το βιβλίο "Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής", Μ.Καββαδάς, Μ.Πανταζίδου, Ε.Μ.Π., 2004
Β. στην Ευρωπαϊκή Ένωση (76/464/EEC) (από το βιβλίο "Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής", Μ.Καββαδάς, Μ.Πανταζίδου, Ε.Μ.Π., 2004)
Ουσία Κατηγορία τοξικής Ουσίας
Αρσενικό (As) Κατηγορία 2, περιορισμένη ρύπανση*
Μόλυβδος (Pb) Κατηγορία 2, περιορισμένη ρύπανση*
Κάδμιο (Cd) Κατηγορία 1, απάλειψη ρύπανσης
Υδράργυρος (Hg) Κατηγορία 1, απάλειψη ρύπανσης
Χαλκός (Cu) Κατηγορία 2, περιορισμένη ρύπανση*
Ψευδάργυρος (Zn) Κατηγορία 2, περιορισμένη ρύπανση*
* Τα όρια εξαρτώνται από την επιδιωκόμενη χρήση του εδάφους
   και καθορίζονται από τα κράτη μέλη
Β1. στη Βρετανία (ICRCL, 1987)
Ουσία Όριο επιφυλακής (mg/kg ξηρού εδάφους)
Αρσενικό (As) 10-40
Μόλυβδος (Pb) 500-2000
Κάδμιο (Cd) 3-15
Υδράργυρος (Hg) 1-20
Χαλκός (Cu)  
Ψευδάργυρος (Zn)  
Β2. στην Ολλανδία (2000)
Ουσία Όριο επιφυλακής (mg/kg ξηρού εδάφους)
Αρσενικό (As) 55
Μόλυβδος (Pb) 530
Κάδμιο (Cd) 12
Υδράργυρος (Hg) 10
Χαλκός (Cu) 190
Ψευδάργυρος (Zn) 720