ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 Αποτελέσματα προφορικών και γραπτών εξετάσεων 2014
Τελευταία Ενημέρωση: 03.10.14
 


Διατμηματικό Μάθημα
Περιβάλλον και Ανάπτυξη
(8ου Εξαμήνου)

Γιατί ένα καινούργιο μάθημα για το Περιβάλλον;

 • Γιατί κάθε σχολή, που διδάσκει μαθήματα σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής έργων Ανάπτυξης, λιγότερο ή περισσότερο, αναπτύσσει και την τεχνογνωσία της για το περιβάλλον, από τη δική της οπτική γωνία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η πραγματικότητα απαιτεί πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, ταυτόχρονα. Πράγμα που συμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία με την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών- και άλλων επιστημόνων, όχι όμως και στο Πανεπιστήμιο.
 • Γιατί δεν είναι για το περιβάλλον, ή για την ανάπτυξη, μόνον ή κυρίως. Είναι για τη διαλεκτική τους σχέση και αλληλεπίδραση, για την αντίθεση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, αντίθεση καθημερινή, που ο αυριανός μηχανικός θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος να αντιμετωπίσει, προς όφελος προσωπικό και κοινωνικό. Αντίθεση η οποία ωθεί, όχι λίγες φορές, τους μηχανικούς να μετατρέπονται, ‘εξ επαγγέλματος’, σε ‘αυτόματα’ της όποιας ανάπτυξης, και ‘εξ επαγγέλματος’, επίσης, να αντιμετωπίζουν καχύποπτα τα περιβαλλοντικά κινήματα. Ή που αποβάλλει την αναγκαία περιβαλλοντική συνείδηση στη σφαίρα των ‘φιλοσοφικών ανησυχιών’, εμποδίζοντας τη μάχιμη παρουσία της στην καθημερινή δραστηριότητα του αυριανού μηχανικού.

Πού στοχεύει το μάθημα;

 • Να αναδείξει στους φοιτητές την πολύπλοκη φύση των σύγχρονων αναπτυξιακών, τεχνολογικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και να τους εξοικειώσει με την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας και της ολοκληρωμένης προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης, ανοίγοντας ρήγματα στην, κατά τεκμήριο, περιορισμένη οπτική γωνία της σχολής τους. 
 • Να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα πραγματικά διλήμματα που αύριο θα αντιμετωπίσουν, πολλά εκ των οποίων δεν λύνονται αποκλειστικά στο τεχνολογικό πεδίο.
 • Να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση των προβλημάτων αυτών.
 • Να προσφέρει ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο φοιτητής δεν θα ακούσει απλά παρουσιάσεις με εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά θα δοκιμάσει να πάρει επαρκώς τεκμηριωμένη θέση.

Πώς θα γίνεται το μάθημα;

 • Με κοινό ακροατήριο από όλες τις σχολές και διδάσκοντες από όλες τις σχολές
 • Με δύο εισηγητές ανά αντικείμενο, παρόντες σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος
 • Με περιεχόμενο που θα δίνει, αρχικά, μια θεωρητική εισαγωγή, πάνω στη σχέση ‘περιβάλλοντος – ανάπτυξης’, με έμφαση στην ανάδειξη της ποικιλίας των διαφορετικών προσεγγίσεων και όχι στη μεταφορά μιας δεδομένης κατεύθυνσης. Θα ακολουθεί ένας κύκλος εξοικείωσης με βασικά διαθέσιμα εργαλεία. Τέλος, ο φοιτητής θα βλέπει το σύνολο των γνώσεων αυτών να δουλεύουν στην πράξη μέσα από κατάλληλες μελέτες περίπτωσης.
 • Με συνεχές κέντρισμα της συμμετοχής και της δημιουργικότητας των φοιτητών, μέσω αντιπαραθέσεων σε λίγο πολύ γνωστά περιβαλλοντικά προβλήματα.
 • Για το μάθημα έχει προετοιμασθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e - book) αναφοράς, το οποίο θα καλύπτει βασικές ανάγκες σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών θεμάτων και κυρίως θα αναδεικνύει σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

Εισαγωγή μαθήματος

Το μάθημα είναι σεμιναριακού τύπου και θα έχουν δυνατότητα παρακολούθησης 80 φοιτητές.

Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας σε συνδυασμό με την ανάγκη συμμετοχής κατά το δυνατόν περισσότερων σχολών.

Ημέρα και Τόπος Διδασκαλίας:

Κάθε Τετάρτη από 16:00 - 19:00. Αμφιθέατρο 1-2 Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Διδάσκοντες:

Κ. Μουτζούρης, Α. Παπαγιάννης, Δ. Ρόκος, Δ. Καλιαμπάκος, Κ. Χατζημπίρος, Ε. Γρηγοροπούλου, Ε. Κακαράς. Χ. Φραγκόπουλος, Κ. Τσακαλάκης, Β. Τσουκαλά, Σ. Παπαγρηγορίου, Δ. Κουτσογιάννης, Δ. Διακουλάκη, Δ. Δαμίγος, Α. Χαροκόπου, Ε. Ντούγια, Δ. Μέλισσας, Φ. Κυρκίτσος, Χ. Σαββάκης, Δ. Γιόβα, Θ. Βλαστός, Α. Σαγιά,  Λ. Καραθανάση

Συντονιστές μαθήματος:

B. Τσουκαλά, Επ. Καθηγητής. Τηλέφωνο: 210 7722372, e-mail: V.Tsoukala@hydro.civil.ntua.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Δρ. Δ. Λαμπράκης. Τηλέφωνο: 210 7722158, e-mail: dlab@central.ntua.gr